Geodetski ured Tahimetar d.o.o. Split

Ulica Petra Zoranića 2, 21000 Split

Professional Land Surveying & Mapping

Ured ovlašten za sve geodetske poslove vezane uz građevinarstvo i katastar nekretnina

borna.tahimetar@gmail.com Don’t hesitate and write us. This is the general email.

098 994 00 24We are available for questions and estimates.

TAHIMETAR d.o.o.Ulica Petra Zoranića 2, 21000 Split

Accurate & Precise Land Surveying Services With The Highest Quality.

Parcelacijski elaborat izrađuje ovlaštena geodetska tvrtka na zahtjev stranke (građana). Parcelacijskim elaboratom se vrši spajanje, dioba ili formiranje katastarskih čestica, te je...

Jedan od uvjeta za ishođenje uporabne dozvole za objekte koji su nedovršeni, a potrebno ih je dovršiti, je izrada geodetskog...

Ako podaci u o Vašim česticama u katastru odstupaju od podataka u zemljišnoj knjizi potrebno je te podatke uskladiti. To...

Kako biste postali stvarnim vlasnikom vašeg stana koji je dio stambenog objekta, potrebno je objekt etažirati. Etažiranje se provodi elaboratom...

Objekti se uplanjuju u katastar elaboratom uplane građevine kojeg izrađuje za to ovlaštena geodetska tvrtka. U katastru se mogu evidentirati samo...

Želite li imati prikaz svojih nekretnina na odgovarajućoj geodetskoj podlozi, geodetska tvrtka za Vas može izraditi topografski prikaz terena s jasno vidljivim...

Kupujete li ili prodajete katastarsku česticu, ili ste moda vlasnik katastarske čestice a ne znate njene stvarne granice, geodetski će stručnjak za...

Prije početka gradnje bilo kakvog objekta, potrebno ga je na terenu iskolčiti. Iskolčenje građevina izvodi se u skladu s glavnim...

Pri ishodovanju građevinske dozvole za nove objekte investitor je dužan između ostalog naručiti i izradu Geodetskog projekta. Geodetski projekt je...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit suspendisse a lacus est.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse a lacus est. Etiam diam metus, lobortis non augue at, placerat viverra risus. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse a lacus est. Etiam diam metus, lobortis non augue at, placerat viverra risus.