Geodetski ured Tahimetar d.o.o. Split

Ulica Petra Zoranića 2, 21000 Split

Tahimetar d.o.o. za geodetske djelatnosti, sa sjedištem u Splitu na adresi Ulica Petra Zoranića 2, tvrtka je ovlaštena za obavljanje svih vrsta geodetskih poslova vezanih uz građevinarstvo i katastar nekretnina.

Tvrtka je ovlaštena za obavljanje svih vrsta geodetskih poslova vezanih uz građevinarstvo i katastar nekretnina.

Tvrtka posjeduje suglanost Državne geodetske uprave za obavljanje poslova državne izmjere i katastra neketnina, a zapošljava i ovlaštenog inženjera geodezije, člana Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, nekoliko magistara inženjera geodezije, inženjera geodezije i geodetskih tehničara.

Usluge tvrtke obuhvaćaju izradu svih vrsta elaborata za potrebe katastra nekretnina, stručnu pomoć iz područja geodezije kao i obavljanje geodetskih poslova u građevinarstvu.

TAHIMETAR d.o.o. za geodetske djelatnosti, Ulica Petra Zoranića 2, 21000 Split

OIB: 65137346708
MB: 2618575
Žiro-račun: 2484008-1105383850 Raiffeisen bank

Parcelacijski elaborat izrađuje ovlaštena geodetska tvrtka na zahtjev stranke (građana). Parcelacijskim elaboratom se vrši spajanje, dioba ili formiranje katastarskih čestica, te je...

Jedan od uvjeta za ishođenje uporabne dozvole za objekte koji su nedovršeni, a potrebno ih je dovršiti, je izrada geodetskog...

Ako podaci u o Vašim česticama u katastru odstupaju od podataka u zemljišnoj knjizi potrebno je te podatke uskladiti. To...

Kako biste postali stvarnim vlasnikom vašeg stana koji je dio stambenog objekta, potrebno je objekt etažirati. Etažiranje se provodi elaboratom...

Objekti se uplanjuju u katastar elaboratom uplane građevine kojeg izrađuje za to ovlaštena geodetska tvrtka. U katastru se mogu evidentirati samo...

Želite li imati prikaz svojih nekretnina na odgovarajućoj geodetskoj podlozi, geodetska tvrtka za Vas može izraditi topografski prikaz terena s jasno vidljivim...

Kupujete li ili prodajete katastarsku česticu, ili ste moda vlasnik katastarske čestice a ne znate njene stvarne granice, geodetski će stručnjak za...

Prije početka gradnje bilo kakvog objekta, potrebno ga je na terenu iskolčiti. Iskolčenje građevina izvodi se u skladu s glavnim...

Pri ishodovanju građevinske dozvole za nove objekte investitor je dužan između ostalog naručiti i izradu Geodetskog projekta. Geodetski projekt je...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit suspendisse a lacus est.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse a lacus est. Etiam diam metus, lobortis non augue at, placerat viverra risus. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse a lacus est. Etiam diam metus, lobortis non augue at, placerat viverra risus.